• Bezieling en resultaat in de zorg

  • De mensen achter Helios zijn

    ervaren en gedreven professionals

Wat drijft ons

De ontwikkelingen en veranderingen in de zorgsector gaan enorm snel, vaak sneller dan organisaties aankunnen. Het is vaak voor alle betrokkenen een worsteling. Uit onderzoek en eigen ervaring weten we dat positieve en succesvolle verandering wel degelijk mogelijk is.  Een ander type leiderschap is daarin, naar ons oordeel, alles bepalend.

Wat betekent voor ons ‘ander leiderschap’? Aan de basis ervan ligt altijd bezieling: het hebben van een droom en de wil om die met de mensen om je heen te realiseren. Maar om dit waar te maken is het noodzakelijk dat je het vak van leidinggevende beheerst, dat je deskundig bent en het vak met toewijding uitoefent. En dat kan alleen als je doorlopend de samenwerking zoekt en win-win nastreeft. Met de mensen in je team, over de grenzen van je team heen binnen de organisatie en daarbuiten.

Leiderschap dat anders is. Door leiders die het beste uit zichzelf en anderen willen halen en bijdragen aan iets dat groter is dan zijzelf: het leveren van excellente zorg aan patiënten en cliënten. Leiders die in een weerbarstige omgeving een punt aan de horizon kunnen schetsen en mensen op een positieve manier in beweging krijgen. En hen stimuleren en faciliteren om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van die ambities en hun passie en talenten daartoe optimaal inzetten. Leiders die met de mensen om zich heen aansprekende resultaten halen. Daaraan mogen bijdragen, dat drijft ons.

Bel mij voor meer informatie