• Het was een gezellige dag,

    maar waar hadden we het ook weer over?

(Meerjarige) leiderschapsprogramma's in de zorgsector

Veel zorgorganisaties investeren inmiddels in (meerjarige) leiderschapsprogramma's. Tegelijkertijd moeten we concluderen dat het resultaat van deze investering vaak gering is. Het beklijft niet. "Het was een gezellige dag, maar waar hadden we het ook weer over?" Dat wordt dan gezegd, of gedacht.

Helios kiest voor een andere aanpak. Onze leiderschapsprogramma's, die vaak een meerjarig karakter hebben, zijn altijd gekoppeld aan de realisatie van de missie, visie en strategie van de organisatie, hebben heldere vooraf bepaalde leerdoelen, zijn gebaseerd op ‘action learning’ waarbij de vertaling naar de concrete uitdagingen in de praktijk centraal staan (in de vorm van voorbereidings- en vervolgopdrachten) en maken gebruik van degelijke actuele wetenschappelijke inzichten over leiderschap. Er wordt veel aandacht besteed aan inhoud en didactiek. Maar bovenal verbinden wij ons aan de realisatie van de vooraf benoemde leerdoelen. Maar daar staat tegenover dat wij ook commitment van de bestuurder/directeur vragen: in de coproductie ontwikkelen we als gezamenlijke verantwoordelijkheid het gewenste leiderschap. De lat wordt voor iedereen hoog gelegd maar daardoor ontstaat een waardevol leerproces waarin aansprekende resultaten worden gerealiseerd.

Naast (meerjarige) leiderschapsprogramma's voor zittende leidinggevenden hebben we ruime en succesvolle ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van maatwerk talentprogramma's voor toekomstige leidinggevenden en leidinggevenden die in hun organisatie een stapje hogerop willen. Het kwalificeert mensen voor deze sleutelfuncties in de organisatie, maar biedt ook een aantrekkelijk loopbaanperspectief voor talentvolle (jonge) mensen.

Bel mij voor meer informatie