• Helios ziet supervisie en intervisie als waardevolle middelen

    om te komen tot persoonlijke groei en ontwikkeling

Intervisie en supervisie

In de drukte van alledag wordt vaak te weinig tijd vrijgemaakt voor het reflecteren op het eigen beroepsmatig functioneren. Leidinggevenden doen vooral heel veel zaken op een dag en rennen vaak door terwijl we weten dat de effectiviteit en het welbevinden van de leidinggevenden (en hun medewerkers) kan worden bevorderd door regelmatig te reflecteren op eigen werkervaring. Helios ziet supervisie en intervisie als waardevolle middelen om te komen tot persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling. Wij bieden professionele (begeleiding van) supervisie en intervisie op zowel groeps- als individueel niveau.

Bel mij voor meer informatie