• Built to Last (gebouwd voor de toekomst)

    Jim Collins en Jerry Porras

De Bovenkamer - Joep Choy en Jan Moen

In dit boekje beschrijven de auteurs in 22 praktijkcasussen met welke problemen bestuurders van zorgorganisaties allemaal worden geconfronteerd. De auteurs coachen deze zorgbestuurders en voorzien hen van advies en reflecteren op wat de bestuurders in de gesprekken zelf inbrengen.
De onderwerpen zijn bekend: problemen met de onderlinge samenwerking in de raad van bestuur, problemen met de raad van toezicht, medische staf, management team etc.
Wat opvalt is dat de bestuurders de problemen vaak externaliseren. Het ligt niet aan hen zelf, maar aan anderen. Ze worden niet begrepen, er is weinig begrip voor hun moeilijke positie etc.
De auteurs geven per casus feedback aan de bestuurders. Ze trachten hen aan het denken te zetten en dan met name over hun eigen rol.

In die zin is het voor bestuurders een handig en zinvol boek. Het toont dat elke bestuurder met problemen wordt geconfronteerd, dat de problematiek dus niet bepaald uniek is en dat het cruciaal is om naar je eigen rol te kijken.
Een coach inschakelen kan daarbij zeer behulpzaam zijn, zo blijkt ook uit de voorbeelden die in het boekje worden beschreven. Immers, juist in de vertrouwelijkheid van het coachingsgesprek kan een bestuurder zijn/haar zwaktes tonen en om advies vragen.

Ik gun elke leidinggevende een coach. Immers, anno 2015 is leidinggeven in de zorg geen sinecure. Juist dan is het zo belangrijk om terug te kunnen vallen op een ervaren coach, het liefst op een coach die zelf met zijn/haar 'benen in de klei staat' of heeft gestaan en dan uiteraard met een bewezen 'track-record'.
Het is mijn ervaring dat coaching een enorm krachtig en effectief instrument is voor leidinggevenden die met allerhande problematiek worden geconfronteerd.
Het boekje van Choy en Moen is daar het levend bewijs van.

Frits Verschoor
December 2014

Meer informatie : De Bovenkamer - Joep Choy en Jan Moen

Bel mij voor meer informatie