• Bezieling en resultaat in de zorg

  • De mensen achter Helios zijn

    ervaren en gedreven professionals

Onze referenties

"Over Helios kan ik bondig zijn: ze hebben een topprestatie geleverd bij Pro Persona. Onder de bezielende en zakelijke leiding van de programmamanager van Helios, Ronald Bos, is een voor Pro Persona totaal eigen MD programma op poten gezet, dat zeer gewaardeerd wordt door onze medewerkers. Van 'niets'  naar een totaal programma in een paar jaar tijd!  Er is enorm veel gerealiseerd, het draait nu allemaal:  modules voor zittend management, voor onze potentials, overkoepelende themadagen  en dat allemaal met een uitgesproken Pro Persona karakter, precies wat we willen en wat nodig is om ons succesvol te laten zijn in de veranderingen in de zorg die we uitvoeren. De mensen van Helios maken waar wat ze beloven. “Het begint met een droom”, spoedig opgevolgd door een keten van samenhangende inzichten en acties die concreet bij ons hebben geleid tot een eigen juweel in de kroon van Pro Persona, namelijk een eigen Pro Persona Academie voor Leiderschapsontwikkeling voor de gehele organisatie. Het is een krachtig, effectief en vitaal instrument geworden om de noodzakelijke en wenselijke cultuurverandering en kwaliteit van onze leidinggevenden een onderscheidende push te geven. Het commitment van Helios is echt en duurzaam, vanuit een oprechte gedrevenheid om de zorg te verbeteren. Een dergelijke fundamentele verandering en het borgen daarvan vereist ook een lange termijnvisie en een langer durende betrokkenheid. Tegelijkertijd is het tempo hoog en worden er voortdurend programma’s op zeer professionele manier opgeleverd en uitgevoerd. Een goede tandem van Helios met een prima groep medewerkers van Pro Persona. De kwaliteit van de betrokken medewerkers van  Helios  is doorslaggevend voor het succes. Visie, lef, een 'proven track record',  'state of the art' inzichten in de stand van zaken in de bedrijfskundige academische wereld, no nonsense en resultaatgedreven. Succes is in de ogen van Helios en Pro Persona als de gewenste resultaten worden gerealiseerd. Geen afleidingsmanoeuvres met eindeloze stukken papier, maar een scherpe visie en projectmatige aanpak die leidt tot resultaten, in goede samenwerking met de opdrachtgever. Ik ben er trots op wat er in deze prachtige samenwerking is ontstaan. 

Drs. Ron Akkerman Voorzitter Raad van Bestuur Pro Persona Groep

"Lievegoed is een zelfbewuste nichespeler die haar bestaansrecht ontleent aan specialistische zorg voor complexe doelgroepen en aan de antroposofische identiteit.  Een paar  jaar geleden stond Lievegoed op het randje van een faillissement. Na een periode van interne reorganisatie van processen en structuren wordt de omslag gemaakt naar een externe oriëntatie waarbij strategische positionering in de veranderende zorgmarkt van belang is.  De ambitie van Lievegoed kan alleen waargemaakt worden als wij in staat zijn te excelleren, zowel in onze (behandel)methoden als ook in onze bedrijfsvoering. Bij een excellente organisatie hoort excellent leiderschap; een absolute voorwaarde! De visie en de aanpak van Ronald Bos in het MD-programma zijn voor ons managementteam zeer waardevol om betekenis te geven aan excellent leiderschap. Ronald is in staat om vanuit een theoretisch kader (gemeenschappelijke taal) de link te leggen naar de dagelijkse praktijk van onze managers. In een zorgvuldig opgebouwd  (meer) jaren programma werken wij stelselmatig aan het verhogen van de kwaliteit van ons managementteam . In het programma hebben Ronald en ik vanuit de missie en strategische ambities samen de leerdoelen voor de divisie als ook voor de individuele manager vastgesteld.  De vertaling naar de concrete praktijk wordt gedaan door  (vervolg)opdrachten. Op deze manier wordt er stelselmatig en methodisch toegewerkt naar een excellent leiderschap en daarmee naar een excellente organisatie. Voor ons is een 'zesje' niet meer voldoende, wij gaan voor de 'negen'! De samenwerking met Ronald is inspirerend. In zijn rugzak heeft hij veel bagage aan ervaring en kennis op het gebied van HRM en leiderschap. In het MD-programma zet hij zichzelf in als instrument met actuele voorbeelden en casuïstiek.  Hij is authentiek en oprecht betrokken bij  het vooruit helpen van de prestaties van onze divisie, waarbij  hij zich verbindt met ons resultaat . Voor mij is Ronald een zeer gewaardeerde sparringpartner als het gaat om  verbeteren van de kwaliteit van leiderschap en daarmee de kwaliteit van de organisatie."      

Hilde Hooiman Directeur Lievegoed divisie VG

"Anderhalf jaar zijn de managers van de divisie GGZ nu in een MD programma onder leiding van docent Ronald Bos en Victor Vladár Rivero. De ervaringen met  Helios zijn echt heel erg goed. De aangeboden theorie is heel toepasbaar op de praktijk waarbij de ruime ervaring van zowel Ronald als Victor binnen de gezondheidszorg, het MD programma goed laat aansluiten op de dagelijkse thema’s voor managers in mijn organisatie. Zowel Ronald als Victor zijn in staat de theorie te presenteren met tal van voorbeelden uit hun eigen praktijk ervaring met daarbij ook de nodige humor. Het brengt onze managers, en daarmee de divisie op een hoger plan. Samengevat: TOP!"

Age van der Veer Directeur GGZ Lievegoed

Bel mij voor meer informatie